Úvod

Web relax-fitness.cz poskytuje informace a služby spojené s relaxačními erotickými masážemi. Tyto Podmínky používání služeb (dále jen 'Podmínky služby') upravují právní vztahy mezi provozovatelem webu, panem Radomírem Jiskrou, se sídlem na adrese Moravské náměstí 617/1, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen 'provozovatel'), a uživateli webu (dále jen 'uživatel'). Používáním webových stránek uživatel potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými Podmínkami služby, že je plně rozumí a že s nimi souhlasí.

Oprávnění a závazky uživatelů

Uživatel se zavazuje používat web relax-fitness.cz v souladu s platnými právními předpisy České republiky a v souladu s těmito Podmínkami služby. Je zakázáno používat web k jakýmkoli nezákonným činnostem, k šíření nepravdivých informací a k porušování práv třetích stran. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn autorským právem a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele kopírován, šířen ani jinak neoprávněně využíván.

Zodpovědnost provozovatele

Provozovatel webu nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku používání webu nebo důvěry ve zde poskytované informace. Provozovatel se zavazuje udržovat web v aktuálním stavu a zabezpečit jeho dostupnost uživatelům. V případě jakýchkoli dotazů, reklamací či připomínek je možné kontaktovat provozovatele na elektronickou adresu [email protected].

Osobní údaje a ochrana soukromí

Veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem na webu relax-fitness.cz jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Provozovatel zavazuje k ochraně osobních údajů uživatelů a neposkytuje je třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele.

Upravení a změna Podmínek služby

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Podmínky služby upravit nebo změnit. Změny Podmínek služby nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webu relax-fitness.cz. Je povinností uživatele pravidelně kontrolovat Podmínky služby pro případné změny či aktualizace. Pokračováním v používání webu po zveřejnění změn uživatel vyjadřuje souhlas s upravenými nebo změněnými Podmínkami služby.

Napsat komentář: