Základní ustanovení

Webová stránka Relaxační Erotické Masáže, která je vlastněna Radomírem Jiskrou se sídlem na adrese Moravské náměstí 617/1, 602 00 Brno-střed, Česká republika, považuje ochranu osobních údajů za klíčovou prioritu. Tento dokument, jenž titulujeme jako Zásady ochrany osobních údajů, má za cíl poskytnout uživatelům naší webové stránky informace o tom, jak spravujeme, zpracováváme a chráníme poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy. Věnujte prosím těmto zásadám patřičnou pozornost a důkladně si je přečtěte, aby bylo zajištěno, že rozumíte způsobu, jakým s vašimi údaji nakládáme.

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem například jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo či IP adresa. Zásady ochrany osobních údajů se věnují tomu, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak dlouho je uchováváme a komu a za jakých okolností je můžeme poskytnout.

Shromažďování a použití osobních údajů

Shromažďování osobních údajů na naší webové stránce probíhá při různých příležitostech, například při zadávání dotazů přes kontaktní formulář, při objednávání služeb, nebo v rámci registračních procesů. Každý z těchto úkonů může vyžadovat poskytnutí určitých osobních údajů, jako jsou jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, či další údaje, které jsou relevantní pro konkrétní službu. Tyto informace využíváme výhradně pro účely, ke kterým byly poskytnuty, jako je komunikace s klienty, zlepšování našich služeb, nebo pro marketingové aktivity, a to vždy v souladu s legislativou.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zabezpečení shromažďovaných osobních údajů je pro nás zásadní. Používáme širokou škálu bezpečnostních technologií a procedur, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím, ztrátou či zničením. Tyto metody zabezpečení jsou pravidelně aktualizovány tak, aby reflektovaly nejnovější poznatky v oblasti informační bezpečnosti. Uchování osobních údajů je realizováno na bezpečných serverech a veškeré informace jsou chráněny v souladu s platnými právními normami.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Každý uživatel, jehož osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány naším webem, má právo na přístup k těmto informacím, stejně jako na jejich opravu či výmaz, jestliže nejsou již potřeba pro účely, pro které byly shromažďovány, nebo pokud uživatel odvolá svůj souhlas s jejich zpracováním. Pro využití těchto práv je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či požadavků týkajících se zpracování a ochrany vašich osobních údajů, je možné se obrátit přímo na majitele webové stránky Radomíra Jiskru na adrese Moravské náměstí 617/1, 602 00 Brno-střed, Česká republika, nebo prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. Jsme vám plně k dispozici pro jakoukoliv pomoc či vysvětlení ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Napsat komentář: